REGULAMIN

 1. Rezerwacje terminów w Studio Zyrtych Media odbywają się drogę elektroniczną (mail lub sms). Wyjątkiem są rezerwacje w dniu próby, w takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny w dniu planowanej próby. 
   
 2. Czas wynajęcia sali liczony jest od każdej rozpoczętej godziny, aż do jej opuszczenia. 
   
 3. Przedłużenie próby trzeba uzgodnić z obsługą Studio Zyrtych Media (obsługa sprawdzi czy jest taka możliwość ze względu na kolejne próby). 
   
 4. Uiszczenie opłaty następuję przed bądź po odbytej próbie. 
   
 5. Zespoły zapisane na stałe rezerwacje płacą z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. 
   
 6. Odwołanie rezerwacji sali prób jest możliwe najpóźniej 48h przed rozpoczęciem się próby - w przeciwnym razie Studio Zyrtych Media czas ten traktuje jako wykorzystany, co związane jest z koniecznością opłaty za salę. 
   
 7. Zespół który odwołuje więcej niż 40% prób w miesiącu traci możliwość rezerwacji stałych terminów i rabatów. 
   
 8. W razie nieznajomości obsługi sprzętu lub jego niewłaściwy stan, należy bezzwłocznie poinformować obsługę Studio Zyrtych Media.
   
 9. Za ewentualne szkody, usterki, dewastację itp. sprzętu w salach odpowiada cały zespół. 
   
 10. W salach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. 
   
 11. Na terenie całego Studia bezwzględnie zakazuje się stawiania jakichkolwiek napoi na piecach głośnikach i innym sprzęcie. 
   
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz grania na instrumentach muzycznych poza salami prób. 
   
 13. Nie zastosowanie się do punktu 10, 11 i 12 SKUTKUJE NAŁOŻENIEM NA ZESPÓŁ KARY UMOWNEJ ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ OBIE STRONY W WYSOKOŚCI 50 ZŁ. 
   
 14. Wszelkie przedmioty, sprzęty i instrumenty należące do klienta należy zabrać ewentualnie przenieść do magazynu Studio tak by nic nie zostało w sali po zakończeniu się próby. 
   
 15. Studio nie odpowiada za instrumenty i inne przedmioty, które zostały pozostawione w sali oraz na terenie Studia poza magazynem. 
   
 16. Sprzęt/elementy pozostawione w magazynie lub na terenie studia powyżej 90 dni przechodzą na własność studia. 
   
 17. Osoby korzystające z sal prób wyrażają zgodę na użycie ich wizerunku i nazwy zespołu do udostępnienia ich wizerunku i nazwy na www.zyrtychmedia.pl oraz na stronie Facebook. 
   
 18. Obiekt znajduje się pod stałym nadzorem kamer. 
   

Copyright © 2015 Zyrtych Media. Wszystkie prawa zastrzeżone.

STUDIO ZYRTYCH MEDIA
Warszawa

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 23:00
Sobota: 11:00 - 15:00
Niedziela: do uzgodnienia we wcześniejszym terminie.

Godziny pracy mogą ulec zmianie :)