REGULAMIN

 

 • Rezerwacji terminów w Studio Zyrtych Media odbywa się drogę elektroniczną bądź telefoniczną.
 • Czas wynajęcia sali liczony jest od każdej rozpoczętej godziny. Aż do jej opuszczenia.
 • Wszelkie przedmioty, sprzęty i instrumenty należące do wynajmującego należy zabrać ew. przenieść do magazynu Studio tak by nic nie zostało w sali po zakończeniu się próby.
 • Studio nie odpowiada za instrumenty i inne przedmioty które zostały pozostawione w sali.
 • Przedłużenie próby trzeba uzgodnić z obsługą Studio Zyrtych Media. (Studio Sprawdzi czy jest taka możliwość ze względu na kolejne próby)
 • Uiszczenie opłaty następuję przed bądź po odbytej próbie.
 • Zespoły zapisane na stale płacą z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.
 • Odwołanie próby powinno nastąpić najpóźniej 48h przed rozpoczęciem się próby. W przeciwnym razie czas wynajęty studio uważa się za wykorzystany.
 • W razie nieznajomości obsługi sprzętu lub jego niewłaściwy stan, należy bezzwłocznie poinformować obsługę Studio Zyrtych Media.
 • Za ewentualne szkody usterki dewastację itp. Sprzętu w sali odpowiada cały zespół.
 • W sali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (w studio jest palarnia).
 • W sali bezwzględnie zakazuje się stawiania jakichkolwiek napoi na piecach głośnikach i innym sprzęcie.
 • Nie zastosowanie się do P. 10 i 11 SKUTKUJE NAŁOŻENIEM NA ZESPÓŁ KARY UMOWNEJ ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ OBIE STRONY W WYSOKOŚCI 50 ZŁ
 • Zespół który odwołuje więcej niż 40% i więcej prób w miesiącu traci możliwość rezerwacji stałych terminów i rabatów. (na czas bliżej nieokreślony)
 • Użytkownicy Sal Prób i Studio są proszeni o informowanie obsługi o ew. pomysłach poprawek stanu sprzętu i sal.
 • Osoby wynajmujące salę wyrażają zgodę na użycie ich wizerunku i nazwy zespołu do udostępnienia ich wizerunku i nazwy na www.zyrtychmedia.pl oraz na stronie Facebook.
 • Sprzęt/elementy pozostawione w magazynie lub na terenie studia powyżej 90 dni przechodzą na własność studia.

Copyright © 2015 Zyrtych Media. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

STUDIO ZYRTYCH MEDIA
ul. Mariańska 1
00-123 Warszawa

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 23:00
Sobota: 11:00 - 22:00
Niedziela: Do uzgodnienia.
Godziny pracy mogą ulec zmianie.